København

Onsdag den 21. oktober 2020 kl. 17.00-19.00

Gå-hjem-møde: Krisestyring i Danmark 

Med udgangspunkt i håndteringen af togulykken på Storebælt den 2. januar 2019 samt den nuværende Covid-19 situation præsenteres strategier til Krisestyring i Danmark. Politiinspektør Uffe Stormly er til daglig chef for Nationalt Beredskabscenter i Rigspolitiet og operativ ansvarlig for koordinering af arbejdet i den Nationale Operative Stab (NOST). Han vil i sit indlæg orientere om modellen og grundlaget for samarbejdet i den danske krisestyringsorganisation, herunder samspillet med danske og internationale myndigheder i forbindelse med håndteringen af kriser. Endvidere vil Uffe Stormly orientere om foreløbige erfaringer med håndteringen af den igangværende Covid-19 krise. Arne Gram er til daglig politidirektør i Fyns Politi. Han vil i sit indlæg orientere om den lokale krisestyring i Fyns Politikreds, herunder samspillet med den nationale krisestyringsorganisation. Endvidere vil Arne Gram belyse samarbejdet og krisehåndteringen i forbindelse med den værste togkatastrofe i Danmark i 30 år, nemlig ulykken på Storebælt den 2. januar 2019. Herudover vil politidirektøren redegøre for samspillet mellem det nationale og det lokale niveau i forbindelse med håndteringen af Covid-19.

Møderne afholdes i Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K.
Til møderne serveres sandwich, vand og kaffe.
Grundet Covid-19 er arrangementet forbeholdt medlemmer af Dansk Kriminalistforening.

Da der er begrænset antal pladser, bedes tilmelding ske til foreningen sekretær på sekretariat@kriminalistforeningen.dk.Du vil herefter modtage bekræftelse på din tilmelding. Pladserne fordeles efter "først-til-mølle-princippet".

 

Onsdag den 25. november 2020 kl. 17.00-19.00

Gå-hjem-møde: Politiets Forebyggende Arbejde

Maria Bislev fra Rigspolitiet vil give indblik i, hvilke rammer der er for politiets forebyggende arbejde både på generelt plan, men også lokalt i politikredsene. Hvad er principperne bag god forebyggelse af kriminalitet, og hvilke arbejdsmetoder anvendes der? Helt konkret har Danmark udviklet en metode til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme, som resten af verden har skævet til. Mads Møller Thygesen fra Københavns Politi vil gå i dybden med, hvad politiets forebyggende arbejde er i praksis, særligt med fokus på "Den Danske Model” også kaldt ”Infohus Modellen", og hvordan det tværsektorielle myndighedssamarbejde foregår. I vil få mulighed for at høre om arbejdet med sager fra en bekymring modtages i systemet til dens videre behandling hos de relevante myndigheder. 

Møderne afholdes i Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K.
Til møderne serveres sandwich, vand og kaffe.

Grundet Covid-19 er arrangementet forbeholdt medlemmer af Dansk Kriminalistforening.

Da der er begrænset antal pladser, bedes tilmelding ske til foreningen sekretær på sekretariat@kriminalistforeningen.dk.Du vil herefter modtage bekræftelse på din tilmelding. Pladserne fordeles efter "først-til-mølle-princippet".

 

Torsdag den 11. februar kl. 16.00-19.00 

Generalforsamling med efterfølgende gå-hjem-møde

 

Alle er velkomne til gå-hjem-møderne.
Møderne afholdes i Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K.
Til møderne serveres sandwich, vand og kaffe.
Tilmelding ikke nødvendig.

 

Onsdag den 24. marts kl. 17.00-19.00

Gå-hjem-møde

Alle er velkomne til gå-hjem-møderne.
Møderne afholdes i Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K.
Til møderne serveres sandwich, vand og kaffe.
Tilmelding ikke nødvendig.

 

Tirsdag den 20. april kl. 17.00-19.00

Gå-hjem-møde

Alle er velkomne til gå-hjem-møderne.
Møderne afholdes i Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K.
Til møderne serveres sandwich, vand og kaffe.
Tilmelding ikke nødvendig.