København

Torsdag den 3. oktober 2019 kl. 17.00 til 19.00

Gå-hjem-møde om Psykisk Vold

Den 26. marts 2019 vedtog Folketinget en selvstændig bestemmelse om psykisk vold i straffeloven, således at psykisk vold i nære relationer kan straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Vicestatsadvokat, Gyrithe Ulrich, vil i denne forbindelse præsentere de juridiske og strafferetlige perspektiver i forhold til den nye lovning.

Direktør for Danner, Lisbeth Jessen, vil diskutere om, hvad denne kriminalisering betyder for voldsramte, både i tal og prosa, samt hvordan man har arbejdet med emnet fra en NGO vinkel.

 

Alle er velkomne til gå-hjem-møderne.
Møderne afholdes i Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K.
Til møderne serveres sandwich, vand og kaffe.
Tilmelding ikke nødvendig.

 

Onsdag den 23. oktober 2019 kl. 17.00 til 19.00

Gå-hjem-møde

Alle er velkomne til gå-hjem-møderne.
Møderne afholdes i Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K.
Til møderne serveres sandwich, vand og kaffe.
Tilmelding ikke nødvendig.

 

Torsdag den 28. november 2019 kl. 17.00 til 19.00

Gå-hjem-møde

Alle er velkomne til gå-hjem-møderne.
Møderne afholdes i Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K.
Til møderne serveres sandwich, vand og kaffe.
Tilmelding ikke nødvendig.

 

Onsdag den 5. februar 2020 kl. 16.00-19.00

Generalforsamling og efterfølgende gå-hjem-møde

16.00 - 17.00: Generalforsamling for foreningens medlemmer.

17.00 - 19.00: Gå-hjem-møde

Alle er velkomne til gå-hjem-møderne.
Møderne afholdes i Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K.
Til møderne serveres sandwich, vand og kaffe.
Tilmelding ikke nødvendig.