København

Gå-hjem-møder i efteråret

Torsdag den 22. november 2018 kl. 17.00-19.00
Forvaring: Praksis og varighed

Dansk Kriminalistforeningen inviterer til gå-hjem møde, hvor næstformand i Retslægerådet Mette Brandt Christensen og anklager Nana Kryger La Cour orienterer om et af de ofte diskuterede retspsykiatriske debatemner, nemlig brug af forvaring.
Udgangspunktet bliver sager, hvor der tidligere er dømt forvaring i og tilhørende data.
 

  • Nana Kryger La Cour vil give et overblik over nuværende forvaringssager.
     
  • Mette Brandt-Christensen vil komme ind på baggrunden for Retslægerådets vurderinger og eksempler på udtalelser.


Alle er velkomne til gå-hjem-møderne.
Møderne afholdes i Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K.
Til møderne serveres sandwich, vand og kaffe.
Tilmelding ikke nødvendig.