København

Gå-hjem-møder i efteråret

Torsdag den 27. september 2018 kl. 17.00-19.00
Rocker/bandemedlemmer 

Oplæg:
Justitsministeriets Forskningskontor

Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 17.00-19.00
Digitale krænkelser

Oplæg:

Politiinspektør Claus Birkelyng

Senioranklager Helle Lykke Olesen

Politiassistent Camilla Lund

Torsdag den 22. november 2018 kl. 17.00-19.00
Forvaring: Praksis og varighed

Oplæg:
Vicestatsadvokat Gyrithe Ulrich

Klinikchef Mette Brandt-Christensen


Alle er velkomne til gå-hjem-møderne.

Møderne afholdes i Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K.

Til møderne serveres sandwich, vand og kaffe

Tilmelding ikke nødvendig.