København

Onsdag den 5. februar 2020 kl. 16.00-19.00

Generalforsamling og efterfølgende gå-hjem-møde om Udvisning af Psykisk Afvigende Kriminelle Udlændinge

16.00 - 16.45: Generalforsamling for foreningens medlemmer.

17.00 - 19.00: Gå-hjem-møde om Udvisning af Psykisk Afvigende Kriminelle Udlændinge

Danmark blev i oktober 2019 i Savran-dommen dømt ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for at udvise en psykisk syg kriminel udlænding til Tyrkiet, idet man fandt, at det ville være i strid med den Europæiske Menneskerettighedskonvention, artikel 3, at udvise klageren, fordi han ikke ville modtage tilstrækkelig behandling i landet. Klageren havde forinden forsøgt at få omgjort udvisningsbeslutningen i Danmark med samme begrundelse, men dette blev afvist af Østre Landsret. Personer, der idømmes en særforanstaltning i stedet for almindelig straf, kan, efter en konkret afgørelse i forbindelse med dom for strafbare forhold, tillige blive udvist efter udlændingelovens regler. Anklager Nana Kryger la Cour vil redegøre for de særlige regler for dette samt de særlige regler om efterfølgende prøvelse af udvisningen efter udlændingelovens § 50a, hvor domstolene skal vurdere, om de helbredsmæssige forhold på udskrivelsestidspunktet afgørende taler imod en udsendelse. Peter Vedel Kessing, cand.jur., ph.d., LLM vil herefter diskutere, hvorvidt det er i strid med menneskerettighederne at udvise psykisk syge kriminelle udlændinge?

 

Alle er velkomne til gå-hjem-møderne.
Møderne afholdes i Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K.
Til møderne serveres sandwich, vand og kaffe.
Tilmelding ikke nødvendig.

 

Torsdag den 26. marts 2020 kl. 17.00-19.00

Gå-hjem-møde

Alle er velkomne til gå-hjem-møderne.
Møderne afholdes i Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K.
Til møderne serveres sandwich, vand og kaffe.
Tilmelding ikke nødvendig.

 

Onsdag den 29. april 2020 kl. 17.00-19.00

Gå-hjem-møde

Alle er velkomne til gå-hjem-møderne.
Møderne afholdes i Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K.
Til møderne serveres sandwich, vand og kaffe.
Tilmelding ikke nødvendig.