København

Gå-hjem-møder i efteråret

Torsdag den 27. september 2018 kl. 17.00-19.00
Rocker/bandemedlemmer 

Justitsministeriets Forskningskontor vil fortælle om to nye undersøgelser på bandeområdet. Den ene undersøgelse omhandler forskellige karakteristika ved medlemmer af kriminelle grupperinger, mens den anden undersøgelse belyser udvalgte samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med kriminalitet begået af medlemmer af kriminelle grupperinger. Hvad karakteriserer personer, der indgår i kriminelle grupperinger med hensyn til f.eks. uddannelse, økonomi og statsborgerskab? Er der væsentlige forskelle mellem de personer, der har været medlemmer af en kriminel gruppering i lang tid sammenlignet med dem, der har været medlemmer i en kortere periode? Er der hændelser eller forhold i løbet af medlemsperioden, som gør det mere sandsynligt, at medlemmerne forlader deres kriminelle gruppe? Og hvilke omkostninger er forbundet med straffende tiltag m.v. over for personer, der indgår i en kriminel gruppering?


Oplægsholdere fra Justitsministeriets Forskningskontor:
Tanja Tambour Jørgensen, souschef
Anna Vibe Onsberg Hansen, fuldmægtig
Malthe Øland Ribe, fuldmægtig

 

Eva Linke fra Kriminalforsorgen vil også holde oplæg om emnet.

Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 17.00-19.00
Digitale krænkelser

Oplæg:

Politiinspektør Claus Birkelyng

Senioranklager Helle Lykke Olesen

Torsdag den 22. november 2018 kl. 17.00-19.00
Forvaring: Praksis og varighed

Oplæg:
Vicestatsadvokat Gyrithe Ulrich

Klinikchef Mette Brandt-Christensen


Alle er velkomne til gå-hjem-møderne.

Møderne afholdes i Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K.

Til møderne serveres sandwich, vand og kaffe

Tilmelding ikke nødvendig.