København

Torsdag den 24. september 2020 kl. 17.00-19.00

Gå-hjem-møde: EU's Politimæssige og Retlige Samarbejde. Hvor er vi på vej hen? - konsekvenserne af et dansk nej

Med Lissabon-traktaten fik det danske retsforbehold for alvor betydning i 2009. Siden har de øvrige EU-lande vedtaget en række retsakter, som Danmark ikke deltager i. Danmark har dog på forskellig måde søgt at knytte sig til dele af det udbyggede samarbejde, bl.a. i forhold til Europol og Eurojust, og Danmark deltager fortsat i f.eks. samarbejdet om den europæiske arrestordre. Efter 10 år gør Danmarks repræsentant i Eurojust, Jesper Hjortenberg, status over konsekvenserne af retsforbeholdet for Danmarks internationale politi- og strafferetssamarbejde og ser på mulige fremtidige konsekvenser. Professor i strafferet ved Københavns Universitet, Thomas Elholm, giver en kortere kommentar til oplægget, navnlig med henblik på de retssikkerhedsmæssige udfordringer ved EU-samarbejdet og Danmarks afvisende holdning til EU's forsøg på at øge retsbeskyttelsen i grænseoverskridende sager.

 

Alle er velkomne til gå-hjem-møderne.
Møderne afholdes i Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K.
Til møderne serveres sandwich, vand og kaffe.
Tilmelding ikke nødvendig.

 

Onsdag den 21. oktober 2020 kl. 17.00-19.00

Gå-hjem-møde: National Krisestyring

Alle er velkomne til gå-hjem-møderne.
Møderne afholdes i Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K.
Til møderne serveres sandwich, vand og kaffe.
Tilmelding ikke nødvendig.

 

Onsdag den 25. november 2020 kl. 17.00-19.00

Gå-hjem-møde: Politiets Forebyggende Arbejde

Maria Bislev fra Rigspolitiet vil give indblik i, hvilke rammer der er for politiets forebyggende arbejde både på generelt plan, men også lokalt i politikredsene. Hvad er principperne bag god forebyggelse af kriminalitet, og hvilke arbejdsmetoder anvendes der? Helt konkret har Danmark udviklet en metode til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme, som resten af verden har skævet til. Mads Møller Thygesen fra Københavns Politi vil gå i dybden med, hvad politiets forebyggende arbejde er i praksis, særligt med fokus på "Den Danske Model” også kaldt ”Infohus Modellen", og hvordan det tværsektorielle myndighedssamarbejde foregår. I vil få mulighed for at høre om arbejdet med sager fra en bekymring modtages i systemet til dens videre behandling hos de relevante myndigheder. 

Alle er velkomne til gå-hjem-møderne.
Møderne afholdes i Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K.
Til møderne serveres sandwich, vand og kaffe.
Tilmelding ikke nødvendig.