København

Onsdag den 25. november 2020 kl. 17.00-19.00 Grundet Covid-19 er arrangementet aflyst!

Gå-hjem-møde: Politiets Forebyggende Arbejde

Maria Bislev fra Rigspolitiet vil give indblik i, hvilke rammer der er for politiets forebyggende arbejde både på generelt plan, men også lokalt i politikredsene. Hvad er principperne bag god forebyggelse af kriminalitet, og hvilke arbejdsmetoder anvendes der? Helt konkret har Danmark udviklet en metode til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme, som resten af verden har skævet til. Mads Møller Thygesen fra Københavns Politi vil gå i dybden med, hvad politiets forebyggende arbejde er i praksis, særligt med fokus på "Den Danske Model” også kaldt ”Infohus Modellen", og hvordan det tværsektorielle myndighedssamarbejde foregår. I vil få mulighed for at høre om arbejdet med sager fra en bekymring modtages i systemet til dens videre behandling hos de relevante myndigheder. 

Møderne afholdes i Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K.
Til møderne serveres sandwich, vand og kaffe.

Grundet Covid-19 er arrangementet forbeholdt medlemmer af Dansk Kriminalistforening.

Da der er begrænset antal pladser, bedes tilmelding ske til foreningen sekretær på sekretariat@kriminalistforeningen.dk.Du vil herefter modtage bekræftelse på din tilmelding. Pladserne fordeles efter "først-til-mølle-princippet".

 

Torsdag den 11. februar kl. 16.00-19.00 

Generalforsamling med efterfølgende gå-hjem-møde

 

Alle er velkomne til gå-hjem-møderne.
Møderne afholdes i Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K.
Til møderne serveres sandwich, vand og kaffe.
Tilmelding ikke nødvendig.

 

Onsdag den 24. marts kl. 17.00-19.00

Gå-hjem-møde

Alle er velkomne til gå-hjem-møderne.
Møderne afholdes i Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K.
Til møderne serveres sandwich, vand og kaffe.
Tilmelding ikke nødvendig.

 

Tirsdag den 20. april kl. 17.00-19.00

Gå-hjem-møde

Alle er velkomne til gå-hjem-møderne.
Møderne afholdes i Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K.
Til møderne serveres sandwich, vand og kaffe.
Tilmelding ikke nødvendig.