København

Onsdag den 27. oktober kl. 17.00 - 19.00

Gå hjem-møde: Anvendelse af tekniske beviser i straffesager

Tekniske beviser har i mange år været en del af politiets efterforskning og indgået som beviser i straffesager. De seneste år har der været fokus på forskellige problemstillinger relateret til at anvende DNA og andre tekniske beviser i straffesager. Kari Sørensen (dommer ved retten på Frederiksberg) vil redegøre for, hvordan DNA anvendes i praksis i retterne, og hvad man som dommer er opmærksom på i disse sager. Kristian Mølgaard (advokat og partner i Boelskifte Advokater A/S og formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater) vil fortælle om udfordringer ved de tekniske beviser ud fra erfaringer fra konkrete sager. Marie Bindslev (vicestatsadvokat hos Rigsadvokaten) vil fortælle om arbejdet i anklagemyndigheden med øget fokus på og formidling af tekniske beviser.

Alle er velkomne til gå-hjem-møderne.
Møderne afholdes i Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K. 
Til møderne serveres sandwich, vand og kaffe.
Tilmelding ikke nødvendig.

Onsdag den 24. november kl. 17.00 -19.00

Alle er velkomne til gå-hjem-møderne.
Møderne afholdes i Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K. 
Til møderne serveres sandwich, vand og kaffe.
Tilmelding ikke nødvendig.

 

Torsdag den 10. februar 16.00 - 19.00

Generalforsamling med efterfølgende gå-hjem-møde

 

Generalforsamlingen er for foreningens medlemmer, men alle er velkomne til gå-hjem-møderne.
Møderne afholdes i Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K. 
Til møderne serveres sandwich, vand og kaffe.
Tilmelding ikke nødvendig.

 

OBS ny dato snarest! kl. 10.00 - 15.45

Temadag om Retsstaten Under Pres

EU har et værdifællesskab, der bygger på demokrati og retsstatsprincipper. Selvom der i lande som Ungarn, Rumænien og Polen sker markante værdiskred. Fx har en demokratisk valgt regering i Polen truffet beslutning om, at dommere kan disciplinærforfølges, hvis de ønsker at få prøvet, om en national ret eller praksis er forenelig med den overordnede EU-ret.  

Danmark er et land med høje retsgarantier, lighed for loven og retssikkerhed for den enkelte borger. Domstolene er uafhængige af regeringen, og svindel kan efterforskes.

Vi ser dog nu lovgivning begrundet i frygt for terror og bandekriminalitet, der går til kanten af de principper, retsstaten bygger på. Samtidig går nogle politikere til kanten af konventionerne og stiller spørgsmålstegn ved, om menneskerettighederne beskytter de forkerte og eventuelt skal begrænses eller afskaffes. Politiet får øgede beføjelser til overvågning. Og minoritetsgrupper som bander og rockere bliver frataget grundlæggende retssikkerhedsgarantier. Men skredet i retsgarantier gælder ikke kun minoritetsgrupper. Siden 2019 har det været muligt for Ungdomskriminalitetsnævnet at idømme børn ned til 10 år tvungent ophold på en døgninstitution alene på mistankegrundlag - uden retslig prøvelse. Særligt i krisesituationer er der grund til at være på vagt over for, om der – for at imødegå en forståelig frygt for krisens konsekvenser – gennemføres politiske initiativer og hastelovgivning, som går ud over det nødvendige værn imod krisen, og som indebærer en svækkelse af retssamfundet. Man kan frygte, at Danmark og andre lande i Europa skridt for skridt er ved at fjerne sig fra det fundament af grundlæggende retsgarantier, som EU bygger på. Retssamfundet er under afvikling, og autoritære kræfter vinder frem. Det er en stærkt bekymrende udvikling, som der er brug for at sætte fokus på. Hans Gammeltoft Hansen, tidligere ombudsmand, er moderator på konferencen.

Begivenheden streames fra Christiansborg. Tilmelding her