København

Gå-hjem-møder i efteråret

Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 17.00-19.00
Digitale sexkrænkelser - Operation Umbrella

Politiinspektør Claus Birkelyng, Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center NC3 og konstitueret advokaturchef Helle Lykke Olesen, Midt- og Vestsjællands Politi fortæller om en af tidens store udfordringer i den digitaliserede verden, nemlig billeddelingskulturen blandt unge mennesker. I dag skal de unge dokumentere alt ved hjælp af kameraerne i deres smartphones og alt skal deles på sociale medier som Facebook, Instagram m.fl.
 
Udgangspunktet bliver den store Operation Umbrella, som Nordsjællands Politi og Rigspolitiets NC3 efterforskede i efteråret og vinteren 2017, og hvor man medio januar 2018 sigtede mere end 1.000 unge mennesker i alderen fra 15 til 25 år for at have delt en sexvideo med børnepornografisk indhold, idet personerne på filmen alle var 15 år. Claus Birkelyng fortæller om sagens tilblivelse, efterforskningen og håndteringen af en så stor sag med 11 involverede politikredse samt håndteringen af den præventive indsats med div. organisationer. Helle Lykke Olesen, der på daværende var tjenestegørende ved Nordsjællands Politi, fortæller om den juridiske vinkel og håndtering af sagen.

Torsdag den 22. november 2018 kl. 17.00-19.00
Forvaring: Praksis og varighed

Dansk Kriminalistforeningen inviterer til gå-hjem møde hvor næstformand i Retslægerådet Mette Brandt Christensen og vicestatsadvokat Gyrithe Ulrich orienterer om et af de ofte diskuterede retspsykiatriske debatemner, nemlig brug af forvaring.
Udgangspunktet bliver sager hvor der tidligere er dømt forvaring i og tilhørende data.
 

Gyrithe Ulrich vil komme ind på:

  • Hvilke sager nedlægger anklagemyndigheden nu, inden for de seneste fem års tid påstand om forvaring i og er der sket en udvikling?
  • Er antallet af sager hvor der dømmes forvaring steget?
  • Er der altså muligt også sket en udvikling i retspraksis?
     

Mette Brandt-Christensen vil komme ind på:

  • Et stigende antal sager forelægges Retslægerådet med spørgsmål om forvaring
  • Hvad bygger den Retslægerådets vurdering af farlighed på?
  • Er der sket en ændring i Retslægerådets anbefalinger om forvaring?
  • Eksempler på Retslægerådets udtalelser

Alle er velkomne til gå-hjem-møderne.
Møderne afholdes i Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K.
Til møderne serveres sandwich, vand og kaffe.
Tilmelding ikke nødvendig.