København

Torsdag den 23. februar kl. 16.00-19.00

Generalforsamling og gå-hjem-møde om Den kriminelle gadekultur i udsatte boligområder

Hakan Kalkan, adjunkt, dr.scient.soc. ved RUC vil holde oplæg om sit etnografiske feltarbejde gennem ni år blandt unge multietniske mænd på Nørrebros gader. Unge mænd som lever et gadeliv med stoffer, kriminalitet og vold, der er præget af amerikanske billeder af ghettolivet og maskulinitet. Kalkans studier giver et unikt indblik i en ellers lukket verden og kan hjælpe os med at forstå, forklare og afhjælpe livet blandt de unge mænd på samfundets rand. På baggrund deraf vil han i dette oplæg dels belyse, hvorfor og hvordan de unge mænd begynder på at deltage i gadelivet og blandt andet redegøre for de unge mænds problematiske skolegang, den socialisering de oplever på gaden og forældrenes afmægtighed overfor gadelivet. Dels vil han klarlægge hvordan gadekulturen fungerer i forhold til status og anerkendelse, med særligt fokus på voldens betydning i dette miljø. Sidst vil han redegøre for, hvordan gadens illegale økonomi er og fungerer og blandt andet belyse ensartede træk ved indbrud, gaderøverier, kommercielle røverier, salget af hash og salget af kokain.

Link til tilmelding følger. 

Møderne afholdes hos Djøf i Gothersgade 133, 1123 København K.

Der serveres the, kaffe vand og sandwiches. Alle er velkomne.

Onsdag den 22. marts kl. 17.00 - 19.00 Gå-hjem-møde

Torsdag den 27. april kl. 17.00 - 19.00 Gå-hjem-møde