København

Torsdag den 12. oktober kl. 17.00 - 19.00 Gå-hjem-møde om Kønsminoriteter i fængsel

Et stigende antal mennesker i Danmark identificerer sig som transkønnede eller non-binære, og i kriminalforsorgens institutioner møder vi dem også. Her støder de ind i en binær verden, der ikke passer til den særlige situation, de er i. Hvordan vægter vi respekten for den enkelte i en verden, hvor der er meget faste rammer og fokus på sikkerhed, og hvilke hensyn kommer først, når vi f.eks. skal placere og visitere kønsminoriteter? I dette oplæg vil vi udforske, hvad vi ved om kønsminoriteter i kriminalforsorgens institutioner, både i Danmark og fra udlandet. Vi vil dykke ned i de eksisterende diskurser om kønsminoriteter og undersøge, hvordan det påvirker vores daglige arbejde med målgruppen. Kom og bliv klogere på vores arbejde med kønsminoriteter i kriminalforsorgens institutioner - et arbejde med indbyggede dilemmaer, der ligger sig i spændingsfeltet mellem drift, lovgivning og en verden under forandring. Oplægget holdes af Specialkonsulent i Direktoratet for Kriminalforsorgen, Ida Paaschburg Gravesen, Cand.mag. i psykologi og kønsstudier.

Alle er velkomne til gå-hjem-møderne.

OBS! Møderne afholdes i Bethesda Festsalen (på 1. sal), Rømersgade 17, 1362 København K

Til møderne serveres sandwich, vand og kaffe.

Tilmelding her

 

Onsdag den 22. november kl. kl. 17.00 - 19.00 Gå-hjem-møde om Grooming

Den 23. maj 2023 vedtog Folketinget et lovforslag, som sætter ind mod digitale krænkelser, herunder en ny bestemmelse i straffeloven om grooming. Fremover kan en gerningsperson straffes med op til to års fængsel, hvis vedkommende opbygger en relation til en person under 18 år med det formål senere at udsætte vedkommende for et seksuelt overgreb. Bestemmelsen er blevet til på baggrund af bl.a. en rapport fra "Arbejdsgruppen om digitale krænkelser" (2022). Der var i arbejdsgruppen uenighed om indførelsen af grooming -bestemmelsen, bl.a. fordi det vide danske strafansvar for forsøg dækker de fleste handlinger, som (nu) må anses for grooming. Der blev også under høringsfasen vedrørende lovforslaget fremsat kritik, bl.a. fordi gerningsindholdet og rækkevidden af grooming blev anset for uklar. Dansk kriminalistforening sætter nu fokus på den nye bestemmelse i straffelovens § 231 om grooming Hvad er formålet? Hvor langt rækker kriminaliseringen? Hvad er gerningsmomenterne? Hvordan skal den anvendes i praksis og hvilke udfordringer giver den anledning til? To var medlemmer af arbejdsgruppen om digitale krænkelser – lektor Nicolaj Sivan Holst (Aarhus Universitet) og specialanklager Melissa Fernandez (Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet) – samt kontorchef Morten Holland Heide (Justitsministeriet) giver hver deres bud på de centrale spørgsmål og perspektiver, som bestemmelsen giver anledning til.

Alle er velkomne til gå-hjem-møderne.

Møderne afholdes i Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K.

Til møderne serveres sandwich, vand og kaffe.

Tilmelding her