København

Tirsdag den 27. september kl. 17.00 - 19.00

Gå-hjem-møde om Udvisning – hvornår er det i strid med Danmarks internationale forpligtelser?

Spørgsmålet om udvisning af kriminelle udlændinge er fortsat centralt i retssystemet. Anklagemyndigheden påstår udvisning i et stort antal sager, og alene inden for de sidste to til tre år er der kommet flere nye Højesteretsdomme, hvor spørgsmålet har været aktuelt. Desuden er Danmark blevet dømt i en sag ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Emnet er juridisk kompliceret og politisk varmt.

Under overskriften ”Udvisning – hvornår er det i strid med Danmarks internationale forpligtelser?” inviterer Dansk Kriminalistforening til gå-hjem-møde med fire kort indlæg om emnet set fra henholdsvis dommerens, forsvarsadvokatens, anklagerens og menneskerettighedscentrets perspektiv samt en efterfølgende paneldebat. Formålet er ikke en egentlig besvarelse af spørgsmålet, men at få centrale aktørers syn på udvisningsspørgsmålet og -systemet.

Program:

17.00-17.15:  Seniorforsker Peter Vedel Kessing, Institut for Menneskerettigheder

17.15-17.30:  Vicestatsadvokat Iren Mirmojtahedi 

17.30-17.45: Landsdommer og formand for Dommerforeningen Mikael Sjöberg, Østre Landsret

17.45-18.00: Advokat Eddie Khawaja, Jacobsen Khawaja Law Firm

18.00-18.30: Pause

18.30-19.00: Paneldebat med spørgsmål


Alle er velkomne til gå-hjem-møderne. Tilmelding via Djøf her
Møderne afholdes i Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K.
Til møderne serveres sandwich, vand og kaffe.

 

Tirsdag den 29. november kl. 17.00 - 19.00

Gå-hjem-møde om Mulighederne for at strafforfølge krigsforbrydelser begået i Ukraine

I de tidlige morgentimer den 24. februar 2022 indledte Rusland en omfattende offensiv mod Ukraine. Der har siden været vedholdende meldinger om vilkårlig beskydning af byer, tvungne deportationer, brug af forbudt ammunition, angreb på civile, der flygter via etablerede humanitære korridorer, henrettelser og seksuel vold - alle grusomheder, der ifølge Europa-Parlamentet udgør krænkelser af den humanitære folkeret.

Kom med, når Dansk Kriminalistforenings datterselskab, Dansk Selskab for International Strafferet og EU-ret, sætter fokus på mulighederne for at retsforfølge krigsforbrydelser og eventuelt andre internationale forbrydelser begået i Ukraine under Ruslands invasion, herunder retsforfølge de ansvarlige for invasionen. I oplæggene indgår både nationale- (danske) og internationale (ved ICC) retshåndhævelsesmuligheder samt evt. retsforfølgning ved lokale ukrainske eller russiske domstole. Såvel udfordringer med retsgrundlag, som udfordringer af mere praktisk karakter vil blive drøftet.

Arrangementet består af tre oplæg af ca. 20 minutters varighed efterfulgt af pause og plenumdiskussion:

17.00: Senioranklager Andreas Laursen: Dansk retsgrundlag og strafhjemmel – eller mangel på samme.

17.20: Professor Astrid Kjeldgaard-Perdesen: Aggressionsforbrydelsen, herunder udfordringer med immunitet i nationale og internationale regi.

17.40:  Juridisk rådgiver Jonathan Somer: Legal Enforcement by courts of "authonomous regions" in Ukraine – the international legal framework (Geneva Convention etc.)

18.00: Pause med sandwich

18.30-19.00: Diskussion

Alle er velkomne til gå-hjem-møderne. Tilmelding via Djøf her
Møderne afholdes i Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K.
Til møderne serveres sandwich, vand og kaffe.