København

Torsdag den 27. april kl. 17.00 - 19.00 Gå-hjem-møde om Danskernes (u)tryghed

Hvad er tryghed og utryghed, og hvad viser undersøgelser om udviklingen i utrygheden i Danmark? 

Tryghed og utryghed fylder meget i den offentlige debat og i den kriminalpolitiske diskussion. I dette oplæg tager Rune Scherg, chefkonsulent ved Rigspolitiet og gæsteforsker ved RUC, afsæt i et kriminologisk perspektiv på utryghed med henblik på at bidrage til en nuanceret forståelse af fænomenet: Hvad vides om utryghed som fænomen – Er utryghed én ting eller findes der forskellige former for utryghed med særlige karakteristika? Og hvordan står det egentlig til med (u)trygheden i Danmark? På baggrund af de seneste undersøgelser tegnes et billede af udviklingen i utrygheden i Danmark med blik for nye tendenser på område

Utrygge byrum og adfærd

Hvilke byrum er mest utrygge, hvordan måler man det, og hvordan hænger utryghed sammen med adfærd og kriminalitet? Sofie Kirt Strandbygaard, Akademisk Arkitektforenings medlem i Det Kriminalpræventives Råds by- og boligudvalg, fortæller om de kriminalpræventive teorier som ligger til grund for måling af utrygge byrum, og viser eksempler på hvordan byrumsudformning påvirker borgers adfærd. Oplægget forklarer hvorfor nogle steder opleves som mere utrygge end andre, og viser sammenhængen mellem rum og kriminalitet.

Politisk vinkel på tryghed 

Bjørn Brandenborg, medlem af Folketinget, Socialdemokratiet, medlem af Retsudvalget og Retsordfører for Socialdemokratiet, vil i dette oplæg fortælle om, hvorfor befolkningens tryghed er så vigtigt et emne for politikerne, og hvad der fra politisk side ses som udfordringerne ved at sikre tryghed. Og hvad kan politikerne gøre for at ændre på befolkningens utryghed.

Link til tilmelding følger.

Alle er velkomne til gå-hjem-møderne.

Mødet afholdes i på Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København K

Til møderne serveres sandwich, vand og kaffe.

 

Torsdag den 12. oktober kl. 17.00 - 19.00 Gå-hjem-møde

Onsdag den 22. november kl. kl. 17.00 - 19.00 Gå-hjem-møde