1-2021

Det er med stor fornøjelse, vi nu kan orientere om, at Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab er udkommet for første gang i nyt e-format og med fri tilgang/open access.

 

Kriminalistforeningerne er særdeles velkomne til at videresende denne meddelelse til deres medlemmer. Foreningerne og de enkelte medlemmer kan som nogen af de første hente hele tidsskriftet på her.

 

Nummer 1 er et tema-nummer om frihedsberøvelse og frihedsberøvede. Tidsskriftet rummer rekordmange bidrag og fylder i alt mere end 300 sider.

Alle artikler har gennemgået dobbelt blind peer review. Alle essays er medtaget fordi de er relevante for temaet, indeholder stor viden og er særdeles velskrevne.

Fremtidige numre vil blive af sædvanligt omfang, nemlig 4-6 videnskabelige artikler.

 

Ved at klikke på ”til læsere” i højre side af tidsskriftets side på tidsskrift.dk og derefter på ”registrer” i øverste højre hjørne kan man tilmelde sig en service, der sender en direkte personlig notifikation, når et nyt nummer udkommer.

 

Nummer 2 indeholder, som de fleste numre af tidsskriftet, en bred vifte af artikler fra forskellige nordiske lande og med videnskabelig behandling af mange forskellige emner indenfor tidsskriftets faglige horisont, som rummer både kriminologi, strafferet, straffeprocesret, retspsykiatri og kriminalvidenskab i øvrigt.

NTfK’s årgang nummer 108, blev den årgang, hvor tidsskriftet overgik til elektronisk

udgivelse med åben adgang for alle interesserede læsere. Denne

udvikling er blevet modtaget med meget stor tilfredshed i alle de nordiske

lande. Nummer 1 i denne årgang var et meget stort temanummer om fængsler

og fængslede.

Nummer 2, som nu er udkommet, indledes med mindeord for Thomas

Mathiesen, som døde i maj 2021. Thomas vil blive husket som en skarp og

engageret forsker og et varmt menneske. Paul Larsson fra NTfK’s redaktion

har skrevet mindeord.

Nummeret indeholder endvidere 5 aktuelle artikler med meget forskelligt

indhold.

I den første artikel, som er skrevet af Førde og Andersen, behandles politiets

bekymringssamtaler. Samtalerne analyseres i sig selv med de indbyggede

dilemmaer, der kan være, og ligeledes analyseres de i lyset af Foucaults tænkning

om pastoralmagt.

Artikel nummer to er skrevet af Wåhlin-Jacobsen og Mikkelsen og har ligeledes

politiet som omdrejningspunkt. I denne artikel studeres med afsæt

i danske data udviklingen af kynisme i uddannelsesforløbet fra politistuderende

til betjent.

Den tredje artikel har et højaktuelt strafferetligt tema, nemlig voldtægt. I

artiklen

behandles de centrale begreber vilje, frivillighed og samtykke over for

den strafferetlige definition af det strafbare. Artiklen er skrevet af C. J. Holm.

Artikel nummer fire er skrevet af Dahl og præsenterer et ældre – hidtil upubliceret

– norsk arkiv over drabsmænd. I artiklen argumenteres for, at grundige

studier af ældre arkiver kan danne grundlag for meget ny viden om bl.a. drab,

hvilket kan understøtte forebyggelse og efterforskning.

Bræmer og Søgaard præsenterer og analyserer i den femte artikel nye

salgsmetoder for narkotika. Danske erfaringer studeres i lyset af internationale

erfaringer.

Boganmeldelserne i nummer to er, som så ofte før, både talrige, interessante

og mangeartede. Her findes bl.a. omtale af ny litteratur om forebyggelse, om

internationalt strafferetligt samarbejde, en om private vagtorganisationer i

samspillet med politiets opgaver samt to lærebøger, én om dansk strafferet

og én om grønlandsk kriminalret.

 

¨Anette Storgaard,

Hovedredaktør NTfK