Norsk Kriminalistforening

Norsk kriminalistforening ble stiftet i 1892 og har som formål å styrke interessen for strafferetslige, kriminologiske og kriminalpolitiske spørgsmål.

 

Foreningens medlemmer mottar invitasjon til foreningens årsmøte, som tradisjonelt etterfølges av foredrag eller debatt over sentrale og tidsaktuelle kriminalpolitiske emner. Medlemskab omfatter også abonnement på Nordisk tidsskrift for Kriminalvitenskab.
 

Medlemskab 2013, NOK. 300,-
Medlemskab 2014, NOK. 300,-

Foreningens styre består av:
  • Førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, Runar Torgersen (leder) 
  • Assisterende sjef ved Spesialenhetet for politisaker, Guro Kleppe (nestleder) 
  • Jørn R. T. Jacobsen, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (styremedlem) 
  • Assisterende riksadvokat ved Riksadvokatembetet, Knut Erik Sæther, (styremedlem) 
  • Advokat Arne Gunnar Aas, Advokatfirmaet Hjort (styremedlem) 
  • Direktør i Domstolsadministrasjonen, Tor Langbach (varamedlem) 
  • Forsker Jane Dullum, Institut for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo (varamedlem)
Sekretær:

Hedda Larsen Borgan: kriminalistforeningen@gmail.com