Odense

Kriminalistforeningen på Fyn, Juridisk Institut på Syddansk Universitet og DJØF

Temadag på Syddansk universitet i Odense
Emne: Forhør
Tirsdag den 6. november 2018

Bemærk: Programmet er ændret fra to dage til en dag

Undervisningen foregår på Syddansk Universitet, Campusvej 55. 5230 Odense i lokale U 82.

Der udstedes deltagerbevis om ønsket.
Deltagelse er gratis og alle er velkomne.

Program:

17.00 – 17.15

Velkomst og gennemgang af retsplejelovens regler om forhør v/professor Thomas Elholm og lektor Linda Kjær Minke

17.15 – 17.45

Menneskerettighedsaspekter v/seniorforsker Peter Vedel Kessing, Institut for Menneskerettigheder

17.45 – 18.30

Forhør i kriminalforsorgen - Rammer og dilemmaer v/forhørsleder Martin Jørgen Jensen    

18.30 – 19.00 

Pause. Der serveres en sandwich

19.00 – 19.45 Principielle aspekter ved forhør i kriminalforsorgen v/ fhv. direktør for kriminalforsorgen i Grønland Hans Jørgen Engbo

19.45  – 20.15

Krav og metoder til politiets efterforskning v/tidligere kriminalassistent i rejseholdet, Tom Christensen.

20.15 – 20.30

Pause

20.30 – 20.50

Krav og metoder til børneafhøringer v/ Kriminalassistent Helle Lehn

20.50 – 21.00

Afrunding v/Thomas Elholm og Linda Kjær Minke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmelding sker ved mail til bodil.philip@gmail.com så vidt muligt senest den 2. november 2018. Det ønskes oplyst ved tilmeldingen, om man ønsker deltagerbevis udstedt.