Odense

Torsdag den 16. januar 2020 kl. 17.00-19.00

giver repræsentanter fra retssystemet ”Et viktimologisk blik på voldtægtssagen i retssystemet”

Arrangementet er tidligere holdt den 4. september 2019.

Tine Søberg Specialkonsulent ved Nationalt Forebyggelsescenter Rigspolitiet, Michael Lind, efterforsker ved Sydøstjyllands Politi og Gyrithe Trautner Ulrich vicestatsadvokat ved Statsadvokaten i København fortæller om voldtægtssagens særlige karakter og udfordringer i retssystemet. De spørgsmål oplæggene berører er blandt andet, hvorfor der er så store mørketal på voldtægtsområdet, hvorfor der er større sandsynlighed for sekundærviktimisering i voldtægtssager sammenlignet med andre typer af straffesager, hvordan traumereaktioner og reviktimisering kan forstås, og hvordan denne viden kan inkorporeres i efterforskning, retssagsbehandling og forebyggelse.

 

Mødets program er:

17.00 - 17.50 v/ Tine Søberg og Michael Lind
17.50 – 18.05 v/ Gyrithe Trautner Ulrich
18.05 – 18.30 Servering af sandwich

18.30 – 19.00 Spørgsmål og diskussion
19.00 – 20.00 Mulighed for en eftersnak
Ordstyrer: Lektor Linda Kjær Minke

 

Sted: Politigården i Odense, Hans Mules Gade 1, 5000 Odense

 

Tilmelding sker til Bodil Philip, e-mail: bodil.philip@gmail.com så vidt muligt inden den 13. januar 2020. Der er fri adgang, men begrænsede pladser og tilmelding sker efter først til mølle-princippet.