Odense

Onsdag den 4. september 2019 kl. 17.00 til 19.00

 

Gå-hjem-møde om Et Viktimologisk Blik på Voldtægtssagen i Retssystemet

 

Retssystemets udfordringer i voldtægtssager har løbende været drøftet. Spørgsmålet forventes at få ny aktualitet i forbindelse med at Straffelovrådet i efteråret 2019 afgiver en betænkning med forslag til en frivillighedsbaseret voldtægtsbestemmelse. Tine Søberg Specialkonsulent ved Nationalt Forebyggelsescenter Rigspolitiet, Michael Lind, efterforsker ved Sydøstjyllands Politi og Gyrithe Trautner Ulrich vicestatsadvokat ved Statsadvokaten i København fortæller om voldtægtssagens særlige karakter og udfordringer i retssystemet. De spørgsmål oplæggene berører er blandt andet, hvorfor der er så store mørketal på voldtægtsområdet, hvorfor der er større sandsynlighed for sekundærviktimisering i voldtægtssager sammenlignet med andre typer af straffesager, hvordan traumereaktioner og reviktimisering kan forstås, og hvordan denne viden kan inkorporeres i efterforskning, retssagsbehandling og forebyggelse.

Mødets program er:

17.00 - 17.50 v/ Tine Søberg og Michael Lind

17.50 – 18.05 Servering af sandwich

18.05 – 18.30 v/ Gyrithe Trautner Ulrich

18.30 – 19.00 Spørgsmål og diskussion

19.00 – 20.00 Mulighed for en eftersnak

Ordstyrer: Lektor Linda Kjær Minke

 

Mødet afholdes i Karen Brahe Auditoriet, Jomfruklostret, Albani Torv 6, 5000 Odense

Tilmelding sker til Bodil Philip, e-mail: bodil.philip@gmail.com så vidt muligt inden den 1. september 2019. Der er fri adgang men begrænsede pladser og tilmelding sker efter først til mølle-princippet.