Odense

Tirsdag den 22. november kl. 9.00 til 16.00 

Temadag om Ungdomskriminalitetsnævnet 

Ungdomskriminalitetsnævnet blev oprettet pr. 1. januar i 2019 som led i ungdomskriminalitetsreformen og blev taget op ved gå-hjem-møde i Dansk Kriminalistforening i oktober samme år, hvor sekretariatschefen og to nævnsmedlemmer gav os indblik i sagernes behandling samt erfaringer fra nævnets første tid. Nu undersøger vi, hvor Ungdomskriminalitetsnævnet er i dag gennem både oplæg og paneldebatter med nævnets forskellige aktører - se vedhæftede program.
Tilmelding til temadagen via dette link https://kriminalistforeningendk.nemtilmeld.dk/1/it-FXYSDHYF,37309,58021/ 

Program:

9.00 - 10.00 Ankomst

10.00 -10.05: Velkommen

10.05 -10.25: Baggrunden for oprettelse af UKN v. Karina Lorentzen fra SF

10.25 -10.45 Hvad består omlægningen i, i store træk v. Jesper Faurholt, sektionsleder i Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat

10.45 - 11.00: Udviklingen i ungdomskriminalitet v. Anne-Julie Boesen Pedersen, kontorchef i Justitsministeriets Forskningskontor

11.00 - 11.05: Pause

11.05 - 11.50: Erfaringer fra aktørerne i ungdomskriminalitetsnævnet, paneldebat v.                                                                                                                       - Preben Skytthe fra Fyns Politi                                                                                                                                                                                     - Maiken Yun Nielsen fra Odense Kommune                                                                                                                                                               - Jes Kjølbo Brems dommer ved Retten i Odense

11.50 -12.35: Frokost.

12.35 - 13.50 Hvordan oplever andre aktører ungdomskriminalitetsnævnet? paneldebat v.                                                                                                            - Brian Ulriksen fra Ungekriminalforsorgen Kolding                                                                                                                                                    - Lars Ole Pedersen fra Anklagemyndigheden, Fyns Politi                                                                                                                                            - Tommy Holst, SSP                                                                                                                                                                                                      - Maiken Yun Nielsen, Ungesamrådet                                                                                                                                                                          -  Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening

13.50 - 14.20: Evaluering v/Justitsministeriets Forskningsenhed: Signe Bechmann Hansen, fuldmægtig Justitsministeriets Forskningskontor

14.20 - 14.45 Pause

14.45 - 15.15: Reaktionsmuligheder før og efter den handling, der fører til henvisning til ungdomskriminalitetsnævnet v. Katrine Barnekow Rasmussen Postdoctoral Researcher ved Københavns Universitet

15.15 – 15.45 Perspektivering v. Emilie Thage fra Institut for Menneskerettigheder

15.45-16.00: Afrunding

 

Temadagen finder sted på Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5320 Odense, lokale o.100.