Odense

Onsdag den 3. april 2019 kl. 17.00-19.00

Gå-hjem-møde om konsekvenserne ved overgangen fra: 

Fra integrationspolitik til hjemsendelsespolitik

 

Lektor Peter Starup, Syddansk universitet vil med udgangspunkt i de seneste års politiske og retsvidenskabelige debat belyse fronterne i dansk udlændingeret, når det kommer til at skille sig af med flest muligt af de ”principielt uønskede” udlændinge. Senest i form af det såkaldte paradigmeskifte, der bl.a. tager sigte på at intensivere inddragelse af flygtningens opholdstilladelse og nedsætte de laveste sociale forsorgsydelser (nu omdøbt til selvforsøgelses- og hjemrejseydelse).

Fhv. fængselsinspektør Bodil Philip rejser spørgsmålet om forholdene på udrejsecentret Kærshovedgård er i strid med menneskerettighedskonventionens art. 3 og 5 om forbud mod nedværdigende behandling og retten til frihed.

Mødets program er:

17.00 - 17.45     Fronter i dansk udlændingeret v/lektor Peter Starup

17.45 - 18.00     Servering af en gratis sandwich

18.00 – 18.30    Udrejsecentret Kærshovedgård v/fhv fængselsinspektør Bodil Philip

18.30 – 19.00    Spørgsmål og diskussion

19.00 – 20.00    Mulighed for en eftersnak

 

Ordstyrer: Lektor Linda Kjær Minke

Mødet holdes på Odense Universitet, Campusvej 55, i lokale O 100 5230 Odense .

Alle er velkomne og arrangementet er gratis.

Tilmelding sker til Bodil Philip, e-mail: bodil.philip@gmail.com så vidt muligt inden 1. april 2019