Odense

Kriminalistforeningen på Fyn, Juridisk Institut på Syddansk Universitet og DJØF

Onsdag den 19. september 2018 kl. 17.00-19.00 i lokale O 100

På Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense sætter vi fokus på hash set ud fra en sundhedsmæssig og retspolitisk vinkel.
Program:
17.00 Velkomst v/professor Thomas Elholm
17.10  Hvorfor overveje en reguleret legalisering af hash? v/overlæge Peter Ege
17.45  Pause hvor der serveres en sandwich
18.00  Hvordan ser en anklager på kriminaliseringen af hash? v/Anne Birgitte Stürup
18.35  Spørgsmål og diskussion
18.55-19.00 Afrunding v/Thomas Elholm 
Der er mulighed for en eftersnak indtil kl. 20.00 


 
 

 

Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede.

Tilmelding sker via mail til bodil.philip@gmail.com så vidt muligt senest den 16. september 2018.

Temadag på Syddansk universitet i Odense
Emne: Forhør
Tirsdag den 6. og mandag den 12. november 2018

Temadagen varer i 7 timer med 5 timers undervisning og holdes over to dage i tidsrummet: kl. 17-20.30.
Undervisningen foregår på Syddansk Universitet, Campusvej 55. 5230 Odense i lokale O 100.
Der udstedes deltagerbevis om ønsket.
Deltagelse er gratis og alle er velkomne.

Foreløbigt program:

Tirsdag den 6. november 2018: Politiets efterforskning og Menneskerettighedsaspekter

17.00 – 17.30 Velkomst og gennemgang af retsplejelovens regler om forhør v/professor Thomas Elholm
17.30 – 18.15 Menneskerettighedsaspekter v/seniorforsker Peter Vedel Kessing, Institut for Menneskehedsrettigheder
18.15 – 18.45 Pause. Der serveres en sandwich
18.45 – 19.30 Krav og metoder til politiets efterforskning v/tidligere kriminalassistent i rejseholdet, Tom Christensen
19.30 – 20.15 Krav og metoder til børneafhøringer
20.15 – 20.30 Afsluttende spørgsmål og afrunding ledet af Thomas Elholm og Linda Kjær Minke

 

 

 

 

 

 

Mandag den 12. november 2018: Kriminalforsorgens efterforskning

17.00 – 17.10 Velkomst v/Thomas Elholm
17.10 – 18.00 Juridiske krav til et forhør i kriminalforsorgen
18.00 – 18.50 Krav og metoder til forhør i kriminalforsorgen v/forhørsleder Martin Jørgen Jensen
18.50 – 19.20 Pause. Der serveres en sandwich
19.20 – 20.15 Principielle aspekter ved forhør i Kriminalforsorgen v/tidligere direktør for Kriminalforsorgen i Grønland Hans Jørgen Engbo
20.15 – 20.30 Afrunding v/Thomas Elholm og Linda Kjær Minke, hvor temadagenes retssikkerhedsmæssige perspektiver trækkes frem

 

 

 

 

 

 

Tilmelding sker til dagene enkeltvis via mail til bodil.philip@gmail.com så vidt muligt senest hhv. den 2. og 8. november 2018. Det ønskes oplyst ved tilmeldingen, om man ønsker deltagerbevis udstedt.