Æresmedlemmer

Dansk Kriminalistforening har i dag et æresmedlem. Æresmedlemmet er tidligere direktør for kriminalforsorgen, William Rentzmann, der efterfulgte Vagn Greve som foreningens formand og var det frem til 2012. Rentzmann havde ved sin afgang som formand  været yderst aktiv i bestyrelsen i næsten 30 år. William Rentzmann blev æresmedlem i 2013.

Tidligere æresmedlemmer
  • Karl Schlyter (1879-1959), svensk justitsminister, dommer, præsident for hovrätten over Skaane og Blekinge m.v. Æresmedlem af Dansk Kriminalistforening 1949.
  • Jon Palle Buhl (1917 - 2007), advokat 1943, højesteretssagfører 1956. Æresmedlem af Dansk Kriminalistforening 1986.
  • Knud Waaben (1921-2008), professor. Formand for Dansk Kriminalistforening 1963-1975 og hovedredaktør af Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 1970-1981. Æresmedlem af Dansk Kriminalistforening 1999.
  • Vagn Greve (1938-2014), professor. Formand for Dansk Kriminalistforening 1992 til 1999 og hovedredaktør af Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 1981-1999. Han blev æresmedlem i 2010.