Æresmedlemmer

Dansk Kriminalistforening har i dag to æresmedlemmer:

- William Rentzmann er tidligere direktør for kriminalforsorgen, der efterfulgte Vagn Greve som foreningens ottende formand frem til 2012. Rentzmann havde ved sin afgang som formand været yderst aktiv i bestyrelsen i næsten 30 år. William Rentzmann blev æresmedlem i 2013.

- Britta Kyvsgaard er tidligere chef for Justitsministeriets forskningskontor og indtrådte i Dansk Kriminalistforenings bestyrelse i 1999. I perioden 1999-2010 var Britta Kyvsgaard hovedredaktør af Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab og efterfulgte derefter William Rentzmann som foreningens niende formand frem til 2017. Britta Kyvsgaard blev æresmedlem i 2024.

Tidligere æresmedlemmer
  • Karl Schlyter (1879-1959), svensk justitsminister, dommer, præsident for hovrätten over Skaane og Blekinge m.v. Æresmedlem af Dansk Kriminalistforening 1949.
  • Jon Palle Buhl (1917 - 2007), advokat 1943, højesteretssagfører 1956. Æresmedlem af Dansk Kriminalistforening 1986.
  • Knud Waaben (1921-2008), professor. Formand for Dansk Kriminalistforening 1963-1975 og hovedredaktør af Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 1970-1981. Æresmedlem af Dansk Kriminalistforening 1999.
  • Vagn Greve (1938-2014), professor. Formand for Dansk Kriminalistforening 1992 til 1999 og hovedredaktør af Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 1981-1999. Han blev æresmedlem i 2010.