Dansk Selskab for International Strafferet og EU-ret

Selskabet blev stiftet i 1991 med det formål at skabe et forum for oplysning og debat om emner vedrørende international strafferet og EU-ret.

Dansk Selskab for International Strafferet og EU-ret afholder 1-2 møder om året. Foruden de årlige møder og foredrag varetages selskabets formål gennem publikation af artikler i bl.a. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.

Selskabet tegnes af bestyrelsen, som består af:
 

  • Professor Thomas Elholm  (formand)
  • Danmarks repræsentant i Eurojust Jesper Hjortenberg
  • Seniorforsker Peter Vedel Kessing
  • Senioranklager Andreas Laursen