Former for medlemskab

Der er fire forskellige typer af medlemskaber af Dansk Kriminalistforening:

 

  • Almindeligt individuelt medlemskab (250 kr. årligt)
  • Individuelt medlemskab for studerende og pensionister (100 kr. årligt)
  • Kollektivt medlemskab for mindre arbejdspladser (2000 kr. årligt)  (se nedenfor)
  • Kollektivt medlemskab for større arbejdspladser (5000 kr. årligt) (se nedenfor)

Kontingentet opkræves ved indmelding og derefter årligt efter generalforsamlingen i februar/marts.

 

Følgende gælder for kollektive medlemskaber:

 

  • Et kollektivt medlemskab omfatter alle, der har samme arbejdsadresse (i modsætning til eksempelvis samme overordnede arbejdsgiver, men forskellige adresser). 
  • Et kollektivt medlemskab indebærer ret til, at alle medarbejderne på adressen kan deltage i de arrangementer, Kriminalistforeningen afholder, herunder også besøgsmøder. Det indebærer endvidere, at der opnås reduktion i prisen for deltagelse i temadage og andre arrangementer, hvortil der betales en reduceret pris for medlemmer. 
  • Et kollektivt medlemskab indebærer, at arbejdsstedet modtager link til Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.
  • Et kollektivt medlemskab giver ikke ret til at stemme ved generalforsamlingen.
  • Et kollektivt medlemskab koster 2.000 kr. årligt for arbejdspladser med op til 20 medarbejdere. For øvrige arbejdspladser er prisen 5.000 kr. årligt.