Afholdte møder 2019

Onsdag den 20. marts 2019 kl. 17.00-19.00

Gå-hjem-møde: Unges kriminelle adfærd på nettet

Oplæg ved lektor Jakob Demant, Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Den lovlydige ungdom 2.0. Hvordan har kriminalitetsbilledet ændret sig i vores samfund? Oplægget vil genbesøge Balvigs tese om de lovlydige unge i denne ramme og svarer på, hvordan det ser ud nu med udgangspunkt i data fra Ungeprofilundersøgelsen samt en række af egne specifikke studier i digital risikoadfærd, darknet-kriminalitet, handel med illegale stoffer på sociale mediet og ulovlig billeddeling. Den digitale form for kriminalitet og risikoadfærd er ikke knyttet til nye grupper. Det vi ser er, at de samme, relativt få, unge begår alle former for kriminalitet på tværs af af online/offline skel.
Oplæg ved videnskonsulent Flemming Wridt Jensen og udviklingskonsulent Ninna Lagoni Heide Hansen, Det Kriminalpræventive Råd. Unges kriminalitet på nettet: Hvor peger forebyggelsespilen hen? Kort opsummering af hovedlinjer i forskningen på området og i dansk praksis og refleksion over, hvilken retning det forbyggende arbejde bør tage fremover.

 

Tirsdag den 12. februar 2019 kl. 16.00-19.00

Generalforsamling og efterfølgende gå-hjem-møde om Nettets veje og vildveje

16.00 - 17.00: Generalforsamling for foreningens medlemmer.

17.00 - 19.00: Gå-hjem-møde

 

Oplæg ved Simone Molin Friis, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Simone Molin Friis har skrevet ph.d. om Islamisk Stats brug af propaganda og online kommunikation. I dette oplæg gennemgås Islamisk Stats mediestrategi og fortæller om propagandaens indhold og funktion.

 

Oplæg ved repræsentant fra Rigspolitiet. 

Radikalisering og ekstremisme udfordrer demokratiet – også på nettet. Med afsæt i online magasinet »Nettets vildveje – om løgn, manipulation og propaganda online« sættes der fokus på, hvilken rolle internettet kan spille når unge drages ind i ekstremistiske miljøer. Tematisk berøres algoritmisk kuratering, propaganda, grooming, trolde, bots mm. Hør bl.a. historien om en unge pige, som blev groomet online og endte på vildveje. Magasinet er udgivet af PET, Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme og Medierådet for Børn og Unge. https://www.medieraadet.dk/medieradet/temaer/nettets-vildveje