Torsdag den 29. februar 2024 kl. 16.00 - 19.00 Generalforsamling og efterfølgende gå-hjem-møde om Unge mænd i destruktive fællesskaber

Under oplægget vil cand.it og ekspert i gaming og online fællesskaber, Emil Ludvigsen, fortælle om radikalisering på online. Til dagligt arbejder han som fagkonsulent og projektleder ved Center for Digital Pædagogik og er blandt andet én af drivkræfterne bag rådgivningsplatformen scammed.dk, der med både personlig rådgivning, guides og samarbejde med politiet søger at forebygge økonomisk kriminalitet i computerspil.  Derudover holder han oplæg om gaming og unges digitale liv både på det generelle plan, men også omkring de slagsider, man finder online, når f.eks. hadtale og deling af nøgenbilleder gør skade på børn og unge og udfordrer den demokratiske debat. Emil beskæftiger sig også med de udsatte unge, der finder ind i lyssky modkulturer og destruktive fællesskaber på nettet.

På baggrund af Center for Digital Pædagogiks arbejde og med udgangspunkt i "incels" og "alt-right" vil vi tage rejsen helt fra psykologiske perspektiver på køn og udsathed til konkrete influencere, eksempler fra lyssky fora og indblik i dén æstetik, mange modkulturelle fællesskaber gør brug af. Kom med og få svar på, hvordan unge mænd radikaliseres på nettet, og hvorfor et bredere perspektiv på samfundet og den offentlige debat er nødvendigt i forebyggelsen.

Mødet afholdtes i Bethesda.

 

Torsdag den 21. marts kl. 17.00 - 19.00 Gå-hjem-møde: Drab i Danmark

Drab er den ultimative forbrydelse og møder stor opmærksomhed både politisk, i medierne og i fiktionen. Enkelte sager sætter sig fast i bevidstheden og rydder mediefladen, men hvad ved vi egentlig om drab i Danmark fra et forskningsmæssigt perspektiv? Og hvordan arbejder politiet med forebyggelse af drab og med drab, når det er gået galt?

Ud fra en helt ny rapport udgivet af Justitsministeriet, som omfatter alle drab begået i Danmark i perioden 2017-2021, vil Mikkel Møller Okholm fra Justitsministeriets Forskningskontor give en karakteristik af drab i Danmark. I oplægget sættes blandt andet fokus på forskellige typer af drab, motiver, gerningsmetoder, ofre og gerningspersoner, samt hvordan karakteristika ved og antallet af drab har udviklet sig over tid. Politidirektør Jørgen Bergen Skov, Midt- og Vestsjællands Politi, vil fortælle om strategiske overvejelser i forhold til forebyggelse af partnervold og partnerdrab. I dette oplæg vil drab mellem kriminelle, herunder bande- og grupperelaterede drab, desuden blive omtalt.  Vicepolitiinspektør Torben Ø. Henriksen, National enhed for Særlig Kriminalitet, vil give et indblik i politiets arbejde i Afdelingen for Kvalitetssikring af drabssager. Denne afdeling blev etableret den 1. januar 2023 som en del af den nuværende Flerårsaftale for politi og anklagemyndighed. Samtidig med etableringen af afdelingen blev de Nationale Standarder for Drabsefterforskning indført efter et grundigt forarbejde og analyse af drabssager i Danmark. Formålet med indførslen af standarderne for drabsefterforskning er at fastholde den høje opklaringsprocent, samt at opklare flere af de sager, der hidtil er forblevet uopklaret. Afdelingen for Kvalitetssikring af Drabssager er inde over alle drabssager i Danmark, Grønland og Færøerne og yder efterforskningsfaglig sparring inden for de første døgn. Endvidere er afdelingen omdrejningspunkt for et helt nyt peer review koncept, der sikrer, at alle uopklarede sager bliver gennemgået med friske øjne af specialuddannet efterforskere.

Mødet afholdtes i Bethesda.

Se Mikkel Møller Okholms oplæg her

 

Onsdag den 24. april kl. 17.00 - 19.00 Gå-hjem-møde: Hvad er en mentalerklæring?

En mentalerklæring er en meget grundig psykiatrisk undersøgelse af den sigtede i en straffesag. Ofte vil erklæringen også indeholde en psykologisk undersøgelse. Formålet med mentalerklæringen er primært at belyse den sigtedes tilstand på gerningstiden for at vurdere, om der er særlige psykiske forhold, som dommeren skal tage hensyn til, når sagen skal afgøres. Det kan f.eks. dreje sig om psykose, lavt begavelsesniveau og farlighed. Mentalundersøgelsen kommer primært på tale i de meget alvorlige straffesager, og i de sager hvor man på forhånd mistænker alvorlig psykisk sygdom. 

Hos Justitsministeriet, Retspsykiatrisk Klinik i København udarbejdes ca. 500 mentalerklæringer årligt. Dagens gå hjemmøde er en beskrivelse af rammen og indholdet i mentalerklæringen, hvor Dorte Sestoft, ledende overlæge, phd, Malene Suneson psykolog og specialist i psykopatologi og Lise-Lotte Starch Sørensen, psykolog og specialpsykolog, tilbyder en lejlighed til at kigge ind i selve ”maskinrummet".

Mødet afholdtes i Bethesda