Svensk kriminalistforening

www.kriminalistforeningen.se

Svenska Kriminalistföreningen är ett forum för att samla intresserade till diskussioner i kriminalpolitiska frågor. Föreningen anordnar löpande kriminalpolitiska pubkvällar och möten för föreningens medlemmar. Medlemmarna inbjuds till minst fyra aktiviteter om året och erhåller tidskriften Nordisk tidskrift for Kriminalvidenskab.
 

Du blir medlem i föreningen genom att betala medlemsavgiften på 240 kronor (studenter 180 kronor) på postgironummer 15 65 90-2. Glöm inte att uppge ditt namn, din adress och din e-postadress. Om e-postadressen inte kan anges i samband med betalningen vänligen sänd den till föreningens sekreterare sekreterare@kriminalistforeningen.se.

Svenska Kriminalistföreningens styrelse:
 • F.d. vice riksåklagaren Kerstin Skarp (ordförande)
 • Lagmannen Gudrun Antemar
 • Justitierådet Agneta Bäcklund
 • Kanslirådet Emma Ekström
 • Advokaten Johan Eriksson
 • Biträdande säkerhetspolischefen Charlotte von Essen
 • Forsknings- och utredningsrådet Erik Grevholm
 • Utvecklingschefen Anders Hall
 • Anstalts- och häktesdirektören Hanna Jarl
 • Professorn Jerzy Sarnecki
 • Jur.dr Erik Svensson
 • Riksmarskalken Fredrik Wersäll