Svensk kriminalistforening

www.kriminalistforeningen.se

Svenska Kriminalistföreningen är ett forum för att samla intresserade till diskussioner i kriminalpolitiska frågor. Föreningen anordnar löpande kriminalpolitiska pubkvällar och möten för föreningens medlemmar. Medlemmarna inbjuds till minst fyra aktiviteter om året och erhåller tidskriften Nordisk tidskrift for Kriminalvidenskab.
 

Du blir medlem i föreningen genom att betala medlemsavgiften på 240 kronor (studenter 180 kronor) på postgironummer 15 65 90-2. Glöm inte att uppge ditt namn, din adress och din e-postadress. Om e-postadressen inte kan anges i samband med betalningen vänligen sänd den till föreningens sekreterare sekreterare@kriminalistforeningen.se.

Svenska Kriminalistföreningens styrelse:
Justitierådet Agneta Bäcklund
 
Advokaten Johan Eriksson

Säkerhetspolischefen Charlotte von Essen

Forsknings- och utredningsrådet Erik Grevholm

Utvecklingschefen Anders Hall

Vice riksåklagaren Katarina Johansson Welin

Expeditionschefen Jenny Kvarnholt

Chefsjuristen Caroline Oredsson

Hovrättspresidenten Anders Perklev

Professorn Jerzy Sarnecki

Universitetslektorn Erik Svensson

Kanslirådet Eva-Lena Wahlin