Svensk kriminalistforening

Svenska Kriminalistföreningen är ett forum för att samla intresserade till diskussioner i kriminalpolitiska frågor. Föreningen anordnar löpande kriminalpolitiska pubkvällar och möten för föreningens medlemmar. Medlemmarna inbjuds till minst fyra aktiviteter om året och erhåller tidskriften Nordisk tidskrift for Kriminalvidenskab.
 

Du blir medlem i föreningen genom att betala medlemsavgiften på 240 kronor (studenter 180 kronor) på postgironummer 15 65 90-2. Glöm inte att uppge ditt namn, din adress och din e-postadress. Om e-postadressen inte kan anges i samband med betalningen vänligen sänd den till föreningens sekreterare Nils Gunnar Skretting sekreterare@kriminalistforeningen.se.

Svenska Kriminalistföreningens styrelse
  • Førstestatsadvokat Runar Torgersen, Riksadvokatembetet (leder)
  • Advokat Bendik Falch-Koslung, Advokatfirmaet Larsen & Co (nestleder)
  • Professor Jørn R.T. Jacobsen, Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen (styremedlem)
  • Førsteamanuensis Synnøve Ugelvik, Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
  • Lucy Furuholmen, advokatfullmektig ved Regjeringsadvokatembetet
  • Forsker Jane Dullum, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo (varamedlem)
  • Seniorkonsulent Per Jørgen Ystehede, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo (varamedlem)