Afholdte møder 2013

”Stalking i Danmark – omfang, konsekvenser og psykiatriske aspekter”

Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 17.00-19.00:
Fuldmægtig Tanja Tambour Jørgensen, Justitsministeriets Forskningskontor

se oplæg

Videnskabelig assistent Katrine Bindesbøl Holm Johansen, Statens Institut for Folkesundhed

se oplæg

Ledende overlæge Dorte Sestoft, Retspsykiatrisk Klinik

se oplæg
 


"Varetægtsfængslinger – omfang og indhold"

Mandag den 3. februar 2013  
Rigsadvokat Ole Hasselgaard

se oplæg

Fængelsinspektør Peter Vesterheden, Københavns fængsler

se oplæg
 


”Sagsomkostninger i straffesager – hvad skal den dømte betale for, og hvad betyder det for mulighederne for resocialisering”

Onsdag den 11. september 2013
Ph.d., sociolog Annette Olesen, Juridisk Institut, Syddansk Universitet

se oplæg
 


”Økonomiske former for internetkriminalitet – omfang, efterforskning og jura”

Tirsdag den 22. oktober 2013
Kriminolog, ph.d. Peter Kruize, Københavns Universitet

se oplæg

Vicepolitiinspektør Johnny Lundberg

se oplæg
 


”Kan kommende rockere og bandemedlemmer identificeres på deres kriminalitet og netværk i ungdomsårene? Ny forskning”

Mandag den 18. november 2013 
Indledere: Fuldmægtig, sociolog Maria Libak Pedersen og fuldmægtig, sociolog Christian Klement

se oplæg