Århus

Tirsdag den 3. november 2020 kl. 17.00 til 19.00

Gå-hjem-møde: Ungdomskriminalitetsnævnet - Praksis, muligheder og udfordringer. Hvordan er de kommet i gang? Hvilke udfordringer er der? Hvilke erfaringer er der høstet indtil nu?

Der er oprettet ungdomskriminalitetsnævn (UKN) i hele Danmark fra 1. januar 2019. UKN har til formål at forebygge ungdomskriminalitet igennem en målrettet individuel indsats over for børn og unge i alderen 10-17 år. Børn og unge, der er mistænkt eller dømt for kriminalitet, som kan føre/har ført til fængselsstraf, kan af UKN pålægges både kortvarige og langvarige reaktioner, som af nævnet vurderes at kunne bidrage til forebyggelse af fremtidig kriminalitet hos den enkelte.

Politiet har til opgave at tage initiativ til indbringelse af et barn eller en ung for UKN, og de sociale myndigheder har til opgave at foretage udredning vedrørende barnets/den unges baggrund samt at afgive en indstilling til UKN. Nævnet er sammensat af en repræsentant fra henholdsvis politi og socialforvaltning samt en dommer og tager på baggrund af de forelagte oplysninger stilling til, hvilke indsatser der skal iværksættes over for barnet/den unge.

På mødet præsenteres arbejdsprocessen forud for et møde i UKN. Endvidere præsenteres videnskabelige erfaringer med bestræbelser på at forudsige børn og unges kriminalitet. Endelig bidrager enkelte retlige og retspolitiske refleksioner til belysningen af emnet, før der åbnes for diskussion blandt deltagerne.

Arrangementet arrangeres af Djøf, Dansk Kriminalistforening og den retspolitiske tænketank Forsete. Arrangementet indgår i en række markeringer af Forsetes 10-års jubilæum.

Program:

Kl. 17.00 Velkomst

Kl. 17.10 Ungdomskriminalitetsnævnets opgaver og arbejdsform ved Jesper Faurholt

Kl. 17.35 Hvad viser forskningen om risikofaktorer og om mulighederne for at forudsige kriminalitet hos børn og unge? Ved Morthen Ejrnæs

Kl. 18.00 Pause og en sandwich

Kl. 18.15 Refleksioner over UKN med særligt fokus på forholdet mellem støtte og straf over for børn og unge. Ved Anette Storgaard

Kl. 18.35 Debat

Kl. 19.00 Tak for i dag
 

Arrangementet er gratis, men da der er begrænsede pladser, skal tilmelding ske via Djøf på https://www.djoef.dk/kurser-og-arrangementer/s-oe-gning-alle-aktiviteter/aktiviteter/ungdomskriminalitetsn-ae-vnet.aspx?activityId=18737

 

Adresse: Officelab A/S, Skæringvej 100, 8520 Lystrup.