Århus

Torsdag den 23. maj 2019 kl. 17.00-19.00

Gå-hjem-møde: Unges kriminalitet på internettet

På mødet præsenteres to perspektiver på unges kriminalitet på internettet.

Oplæg ved lektor i Sociologi ved Københavns Universitet Jakob Demant

Oplægget vil genbesøge Balvigs tese om de lovlydige unge og svare på, hvordan det ser ud nu. Dette gør han med udgangspunkt i data fra Ungeprofilundersøgelsen, samt en række egne studier i digital risikoadfærd, darknet-kriminalitet, handel med illegale stoffer på sociale medier og ulovlig billeddeling. Den digitale form for kriminalitet og risikoadfærd er ikke knyttet til nye grupper. Det vi ser, er at de samme, relativt få, unge begår alle former for kriminalitet på tværs af online/offline skel.

 

Oplæg ved lektor i Strafferet og Straffeproces ved Aarhus Universitet Nicolaj Holst

Oplægget vil beskrive de strafferetlige og socialretlige aspekter af børns og unges deling af seksualiserende billeder og film på nettet. De fleste regler om beskyttelse af personlig og seksuel integritet er lavet før internettets almindelige udbredelse, hvilket kan give nye udfordringer. Det gælder vedrørende såvel de almindelige strafferetlige regler som regler om beslaglæggelse og efterfølgende konfiskation af ulovligt materiale mv. Der vil blive taget udgangspunkt i det såkaldte Umbrella-sagskompleks, og den nyeste Højesterets praksis.

 

Efter de to præsentationer, serveres en sandwich og en vand. Derefter inviteres alle deltagere til at stille spørgsmål og debattere om emnet, som i disse år optager særdeles meget opmærksomhed i samfundet.

Mødet finder sted i Djøfs lokaler, Frederiksgade 74F, 8000 Aarhus
Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning, og der er begrænset antal pladser, der fordeles efter ”først-til-mølle” princippet. Tilmeldingsfristen er 22. maj 2019.
Tilmelding skal ske via Djøf’s hjemmeside på https://www.djoef.dk/kurser-og-arrangementer/s-oe-gning-alle-aktiviteter/aktiviteter/unges-kriminalitet-p-aa--internettet.aspx?activityId=15308

Dansk Kriminalistforening Aarhus v. Anette Storgaard