Afholdte møder 2020

Onsdag den 16. september 2020 kl. 17-19 

Kan kriminalitet forebygges/forudsiges? - Screeningsværktøjer til brug for ungdomskriminalitetsnævnet.

Arbejdet i de nye Ungdomskriminalitetsnævn bygger på en forudsætning om, at kriminalitet kan forudsiges og at en blanding af hjælp og straf er forebyggende. 
Professor Anette Storgaard taler over temaer som kravet om en kriminel lavalder og ingen straf uden skyld. Chefkonsulent Maria Bislev fortæller om politiets nye screeningsværktøj og lektor emeritus Morten Ejrnæs taler om risikoen for at vurdere forkert. Se den nærmere beskrivelse af programmet her.

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense lokale O 100.

 

Onsdag den 5. februar 2020 kl. 16.00-19.00

Generalforsamling og efterfølgende gå-hjem-møde om Udvisning af Psykisk Afvigende Kriminelle Udlændinge

16.00 - 16.45: Generalforsamling for foreningens medlemmer.

17.00 - 19.00: Gå-hjem-møde om Udvisning af Psykisk Afvigende Kriminelle Udlændinge

Danmark blev i oktober 2019 i Savran-dommen dømt ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for at udvise en psykisk syg kriminel udlænding til Tyrkiet, idet man fandt, at det ville være i strid med den Europæiske Menneskerettighedskonvention, artikel 3, at udvise klageren, fordi han ikke ville modtage tilstrækkelig behandling i landet. Klageren havde forinden forsøgt at få omgjort udvisningsbeslutningen i Danmark med samme begrundelse, men dette blev afvist af Østre Landsret. Personer, der idømmes en særforanstaltning i stedet for almindelig straf, kan, efter en konkret afgørelse i forbindelse med dom for strafbare forhold, tillige blive udvist efter udlændingelovens regler. Anklager Nana Kryger la Cour vil redegøre for de særlige regler for dette samt de særlige regler om efterfølgende prøvelse af udvisningen efter udlændingelovens § 50a, hvor domstolene skal vurdere, om de helbredsmæssige forhold på udskrivelsestidspunktet afgørende taler imod en udsendelse. Peter Vedel Kessing, cand.jur., ph.d., LLM vil herefter diskutere, hvorvidt det er i strid med menneskerettighederne at udvise psykisk syge kriminelle udlændinge?

 

Sted: Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K.

Se Nana Kryger la Cours oplæg her
Se Peter Vedel Kessings oplæg her

Torsdag den 16. januar 2020 kl. 17.00-19.00 

Repræsentanter fra retssystemet giver ”Et viktimologisk blik på voldtægtssagen i retssystemet”

Arrangementet er tidligere holdt den 4. september 2019.

Tine Søberg Specialkonsulent ved Nationalt Forebyggelsescenter Rigspolitiet, Michael Lind, efterforsker ved Sydøstjyllands Politi og Gyrithe Trautner Ulrich vicestatsadvokat ved Statsadvokaten i København fortæller om voldtægtssagens særlige karakter og udfordringer i retssystemet. De spørgsmål oplæggene berører er blandt andet, hvorfor der er så store mørketal på voldtægtsområdet, hvorfor der er større sandsynlighed for sekundærviktimisering i voldtægtssager sammenlignet med andre typer af straffesager, hvordan traumereaktioner og reviktimisering kan forstås, og hvordan denne viden kan inkorporeres i efterforskning, retssagsbehandling og forebyggelse.

Sted: Politigården i Odense, Hans Mules Gade 1, 5000 Odense