Afholdte møder 2020

Onsdag den 5. februar 2020 kl. 16.00-19.00

Generalforsamling og efterfølgende gå-hjem-møde om Udvisning af Psykisk Afvigende Kriminelle Udlændinge

16.00 - 16.45: Generalforsamling for foreningens medlemmer.

17.00 - 19.00: Gå-hjem-møde om Udvisning af Psykisk Afvigende Kriminelle Udlændinge

Danmark blev i oktober 2019 i Savran-dommen dømt ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for at udvise en psykisk syg kriminel udlænding til Tyrkiet, idet man fandt, at det ville være i strid med den Europæiske Menneskerettighedskonvention, artikel 3, at udvise klageren, fordi han ikke ville modtage tilstrækkelig behandling i landet. Klageren havde forinden forsøgt at få omgjort udvisningsbeslutningen i Danmark med samme begrundelse, men dette blev afvist af Østre Landsret. Personer, der idømmes en særforanstaltning i stedet for almindelig straf, kan, efter en konkret afgørelse i forbindelse med dom for strafbare forhold, tillige blive udvist efter udlændingelovens regler. Anklager Nana Kryger la Cour vil redegøre for de særlige regler for dette samt de særlige regler om efterfølgende prøvelse af udvisningen efter udlændingelovens § 50a, hvor domstolene skal vurdere, om de helbredsmæssige forhold på udskrivelsestidspunktet afgørende taler imod en udsendelse. Peter Vedel Kessing, cand.jur., ph.d., LLM vil herefter diskutere, hvorvidt det er i strid med menneskerettighederne at udvise psykisk syge kriminelle udlændinge?

 

Sted: Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K.

Se Nana Kryger la Cours oplæg her
Se Peter Vedel Kessings oplæg her

Torsdag den 16. januar 2020 kl. 17.00-19.00 

Repræsentanter fra retssystemet giver ”Et viktimologisk blik på voldtægtssagen i retssystemet”

Arrangementet er tidligere holdt den 4. september 2019.

Tine Søberg Specialkonsulent ved Nationalt Forebyggelsescenter Rigspolitiet, Michael Lind, efterforsker ved Sydøstjyllands Politi og Gyrithe Trautner Ulrich vicestatsadvokat ved Statsadvokaten i København fortæller om voldtægtssagens særlige karakter og udfordringer i retssystemet. De spørgsmål oplæggene berører er blandt andet, hvorfor der er så store mørketal på voldtægtsområdet, hvorfor der er større sandsynlighed for sekundærviktimisering i voldtægtssager sammenlignet med andre typer af straffesager, hvordan traumereaktioner og reviktimisering kan forstås, og hvordan denne viden kan inkorporeres i efterforskning, retssagsbehandling og forebyggelse.

 

Mødets program er:

17.00 - 17.50 v/ Tine Søberg og Michael Lind
17.50 – 18.05 v/ Gyrithe Trautner Ulrich
18.05 – 18.30 Servering af sandwich

18.30 – 19.00 Spørgsmål og diskussion
19.00 – 20.00 Mulighed for en eftersnak
Ordstyrer: Lektor Linda Kjær Minke

 

Sted: Politigården i Odense, Hans Mules Gade 1, 5000 Odense