Mandag den 23. maj kl. 17.00 til 20.00

Gå-hjem-møde om Exit fra rocker/bandermiljøet

Med fokus på bandeexit fortæller henholdsvis en repræsentant fra Køge kommune, Fyns politi og Kriminalforsorgen om deres arbejde og en exitkandidat om, hvad der er vigtigt at tage højde for i forbindelse med exit.  

Siden 2009 har Danmark fået 3 bandepakker, og den 4. er under vejs. I 2009 indførtes et princip om, at straffen for kriminalitet kan fordobles, hvis lovovertrædelsen er led i en bandekonflikt. I 2014 kom bandepakke II under overskriften: Et fast greb om bander, og i 2017 bandepakke III, der fik overskriften: Bander bag tremmer.

Den 23. maj fortæller myndighederne om, hvad man gør for at hjælpe bandemedlemmer ud af miljøet.

Socialrådgiver og kriminolog Stine Lukowski fortæller om kommunernes indsats – med særligt fokus på Køgemodellen, politiassistent Rasmus R. Larsen fra Fyns politi fortæller om politiets exitprogram, og Jesper Lindholm Jochumsen, der er sikkerhedskonsulent i Kriminalforsorgen, fortæller om kriminalforsorgens exitprogram. Aftenen rundes af med, at en exitkandidat fortæller om, hvad der er vigtigt at tage højde for i forbindelse med exit.    

Mødet finder sted på Syddansk Universitet, Auditorium 0-100, Campusvej 55, 5220 Odense, Denmark

 

Onsdag den 27. april kl. 17.00 - 19.00

Gå-hjem-møde om Digitale Krænkelser

Digitale krænkelser er desværre ikke et sjældent forekommende problem. En repræsentant fra politiet vil på mødet fortælle om de former for seksualforbrydelser, som politiet møder i deres arbejde. Det angår blandt andet selveksponering, hvor også mindre børn optræder seksuelt på forskellige platforme, eWhoring, hvor især mænd lokkes til at vise sig nøgne på webcam og efterfølgende afpresses for penge, groping, grooming og sextortion. Fra Red Barnet vil senior projektleder Mai Holm Hviid holde et oplæg om Red Barnets arbejde med digitale krænkelser samt fortælle om resultater fra deres nye rapport ”Børn og unges oplevelser med digitale krænkelser”. Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, hvor børn og unge i alderen 9-17 år har besvaret spørgsmål om deres digitale adfærd, oplevelser med digitale krænkelser, kontakt fra fremmede voksne og håndtering af digitale krænkelser.

 

Onsdag den 30. marts kl. 17.00 - 19.00

Gå-hjem-møde om Kriminalforsorgens flerårsaftale

Kriminalforsorgen står aktuelt over for en grundlæggende driftsudfordring med et historisk højt belæg, stor mangel på fængselsbetjente og for få fængsels- og arrestpladser. Antallet af indsatte i kriminalforsorgens institutioner er steget markant de seneste år. Den 15. december 2021 blev et flertal i Folketinget bestående af regeringen, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti enige om en aftale om rammerne for kriminalforsorgens fremtidige opgaveløsning. En aftale, som skal skabe fundamentet for en genopretning af kriminalforsorgen med en væsentlig forøgelse af kapaciteten og en målrettet indsats for at fastholde og rekruttere de nødvendige fængselsbetjente. Samtidig skal der sættes hårdt ind over for de indsatte, som ikke vil et liv uden kriminalitet, mens de, som ønsker at være en del af samfundet, skal hjælpes bedre på vej. På gå-hjem-mødet vil direktør for kriminalforsorgen, Ina Eliasen, redegøre for situationen i kriminalforsorgen i dag og fortælle om de vigtigste initiativer i aftalen, og hvordan aftalen kan være med til at løse nogle af udfordringerne, som kriminalforsorgen står overfor.