Bestyrelsen

 •  Professor i strafferet ved Københavns Universitet, Thomas Elholm (formand)
 • Kontorchef i Justitsministeriets Forskningskontor, Anne-Julie Boesen Pedersen (næstformand og kasserer)
 • Ledende overlæge ved Retspsykiatrisk Klinik, Dorte Sestoft
 • Rigsadvokat, Jan Reckendorff
 • Departementschef i Justitsministeriet, Johan Legarth
 • Direktør i Kriminalforsorgen, Ina Eliasen
 • Politidirektør, Arne Vedsted Gram
 • Forsvarsadvokat, Hanne Rahbæk
 • Højesteretsdommer, Poul Dahl Jensen
 • Landsdommer og formand for dommerforeningen, Mikael Sjöberg
 • Professor i kriminologi ved Århus universitet, Anette Storgaard

 

Foreningens eksterne revisor er centerchef Ole Hansen, mens Dorte Sestoft vil repræsentere bestyrelsen som revisor fra 2022